İngilizce Kursları

A1 İngilizce Kursu

(A1) (Elementary) Kursiyer somut ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen alışılagelmiş günlük

A2 İngilizce Kursu

(A2)(Pre-Intermediate) Kursiyer yakın ilgisinin bulunduğu alanlarla ilgili (örneğin, çok

B2 İngilizce Kursu

(B2)(Upper-Intermediate) Kursiyer kendi uzmanlık alanındaki teknik tartışmalar da dahil