ÖSD Sınav Tarihleri
Bursa ÖSD (A1, A2, B1, B2) sınavı : 10.04.2018
Kadıköy (İst) ÖSD A1 Sınavı : 13.04.2018
Gaziantep ÖSD A1 Sınavı : 21-22.04.2018
Gaziantep ÖSD A1 ve B1 Sınavı : 24-25.03.2018
Kadıköy (İst) ÖSD A1 : 27.04.2018

" Dil, ülke, dünya, gelecek... "

0224 271 31 91 | globus@globusdil.com

ÖSD Nedir?

ÖSD Resmi Sınav Merkezi

Globus Dil Kursu kurucusu Zülfikar Yüksel ve şirket ortağı Beate Yüksel 14-18 Eylül 2015 tarihlerinde Viyana'da ÖSD Genel Merkezi'ni ziyaret ettiler. Globus 2015 Nisan ayından itibaren Lisanslı ÖSD Sınav Merkezi'dir. ÖSD Almanca Dil Sertifikaları Avusturya ve Almanya üniversiteleri tarafından kabul edilmektedir. Viyana, Viyana Teknik Üniversitesi ve çok daha fazla Avusturya üniversitesine Globus'tan alacağınız B2 Dil Sertifikası ile hazırlık sınıfı okumadan hemen başlayabilirsiniz. ÖSD A1 Dil Sertifikaları da Almanya Aile Birleşimi vizesi için geçerlidir. ÖSD Dil Sertifikası sınavları Bursa merkezimizde yapılmaktadır.

ÖSD nedir?

ÖSD, dil eğitiminden bağımsız, merkezi bir sınav sistemidir. Sınavları bu sisteme göre standartlaştırılmış olup, tek tip ölçütlere göre uygulanıp değerlendirilmektedir. Bu sınavlar hem „Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER)”, yani Avrupa Ortak Dil Kriterleri‘nin seviye tanımlamalarının hem de „Profile deutsch“ adlı pratik odaklı gereklilikler kitabının temeline dayanmaktadır.

ÖSD, ALTE („Association of Language Testers in Europe”, yani Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği) üyesi olup, dolayısıyla katı kalite kriterlerine tabidir.

ÖSD kendisini iletişim odaklı bir sınav sistemi olarak algılamaktadır. Bu bağlamdaki hedefi yabancı dildeki yeterliliğin gerçek uygulama durumları bakımından incelenmesidir.

ÖSD dilin plurisantrik, yani çoklu dil varyantları algılanmasını varsaymaktadır: Avusturya, Almanya ve İsviçre olan Almanca konuşulan ülkelerdeki standart varyantların birbirlerine eşit haklara sahip olduğu kabul edilmekte olup, bu varsayım uygun şekilde dikkate alınmaktadır.

ÖSD Alman dilinin çeşitliliğini yansıtmaya çalışmaktadır. Bunun amacı, sınava girecek olan adayları, yukarıda sayılan Almanca konuşulan üç ülkedeki dilsel gerçeğe hazırlamaktır. Bu özellikle ÖSD’nin sunduğu sınavlarda algısal alan, yani okuduğunu ve dinlediğini anlama bölümlerine ait sorular ile ilgilidir. Sınavlarda sorulan sorularda Almanca konuşulan her üç ülkeden derlenen metinler kullanılmaktadır.

ÖSD sınavları sadece önceden özenli bir şekilde seçilmiş olan sınav merkezlerinde ve tam yetkin sınav denetçileri tarafından sunulmaktadır.

ÖSD dünya çapında 52 ülkede 400’den fazla sınav merkezinde temsil edilmektedir, bkz. www.osd.at

+++

ÖSD Sertifikası’nın avantajları

ÖSD, Almanca dil becerilerinin standartlaştırılmış ispatı olarak, sınavı başarı ile geçenlere çok sayıda avantaj sağlamaktadır:

Avusturya’daki avantajları:

Dil becerilerinin ispatı olarak: Oturma izninin alınması için (A1 seviyesi, „Ehegattennachzug” ya da „Familienzusammenführung” olan Aile Birleşimi), Entegrasyon Antlaşması’nın yerine getirilmesi için (A2 ya da B1 seviyesi), Avusturya vatandaşlığının edinilmesi için (B1 seviyesi);
Avusturya İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda (AMS) ve diğer meslek odaklı kurumlarda bir ek kalifikasyonu olarak;
Almanca dil becerilerinin tanınmış ispatı olarak Avusturya’daki üniversitelere kabul sürecinde (bu, üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir: B2, C1 veya C2 seviyesi).
Dünya çapındaki avantajları:

İlgili ülkeye özgü çeşitli denklikler ve tek tek tanınmalar;
Almanya’da „Ehegattennachzug” ya da „Familienzusammenführung” olan Aile Birleşimi (A1 seviyesi).
ÖSD Sertifikaları’nın Almanca konuşulan ülkelerdeki üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen denklikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiyi www.osd.at sayfasını ziyaret ederek Anerkennungen (Denklikler) başlığı altında öğrenebilirsiniz.

+++

Bursa’da yeni bir ÖSD Sınav Merkezi açıldı – „Herzlich willkommen!”

ÖSD Uludağ’ın eteklerinde bulunan Bursa’da Globus Dil Okulu adlı yeni sınav merkezinin kuruma katılmasının sevincini yaşamaktadır.

Globus Dil Okulu, İngilizce ve Almanca dil kurslarını sunmaktadır. Kursiyerlerinin „Familienzusammenführung”, yani Aile Birleşimi kapsamında devam ettiği kurslar Globus Dil Okulu’nun çalışmalarında ağırlıklı konulardan biridir. Bunun dışında, kurumsal dil eğitimi vermekte olup, Globus Tercüme Bürosu da bünyesindedir. Globus Dil Okulu’nda bundan itibaren A1 seviyesinden B2 seviyesine kadar ÖSD sınavları sunulmaktadır.

İş arkadaşlarımız Beate Yüksel, Özlem Toğac Özcan, Emine Yaradılmış, Sibel Akyığıt, Zülfikar Yüksel (Sınav Başkanı) ve Şükrü Koca sınav denetçisi eğitimine ilgili katıldılar. Verilen bu eğitimden sonraki gün 12 aday ile ilk A1 sınavı yapıldı.

Eğitim boyunca çay-kahve servisini yapan Seda Ükünç’e de teşekkür etmek istiyoruz.

ÖSD şimdiden gelecekteki başarılı işbirliğine sevinmekte ve başarılar diler!

+++

ÖSD Sınavları “ALTE Q-mark” ile ödüllendirildi

„Association of Language Testers in Europe (ALTE)” adlı Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği, üyelerinin geliştirdiği dil testlerini katı kalite kontrollerine tabi tutmaktadır. „Audit“ denen süreç içinde, sunulmuş olan sınavlara 17 “asgari standart” uygulayarak analiz edilip değerlendirilir.

ÖSD sınavları bu yıl, ALTE tarafından yapılan bir analiz sonucu „A1 Grundstufe Deutsch 1” ve „A2 Grundstufe Deutsch 2” ALTE Kalite Yönetimi Sistemi’nin 17 asgari standardının tamamında „Good Practice“, yani „İyi Uygulama” değerlendirilmesini elde etti ve bu nedenden dolayı kendisine “Q-mark” adlı Kalite Mührü verildi. Bununla ÖSD, ALTE’ye üye olarak katılması için şartları yerine getirmiş durumdadır.

ÖSD Ekibi bu olumlu sonuçtan sevinç duymakta ve sözü edilen auditi, sınavlarının kalitesini güvenceye almaya ve daha fazla pekiştirmeye yardım eden, değerli bir tecrübe olarak görmektedir.

Arama Kelimeleri: ösd nedir, ösd sertifikası nedir, ösd hakkında bilgiler,