Basında Globus Dil

Bir alternatiften çok daha fazlası

GLOBUS Dil Kursu (GDK) Bursa’da 2005 yılından beri İngilizce ve Almanca, ayrıca opsiyonel olarak da Fransızca-İspanyolca dersleri vermektedir. Kurum Kurucusu Zülfikar Yüksel’dir. Kurucumuz Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü Almanya’daki Bochum Ruhr Üniversitesi’nde bitirip, bu alanda master yapıp, M.A. unvanı ile 15 yıl Almanya’da yaşadıktan sonra, 1992 yılında Bursa’da GLOBUS Tercüme Bürosu (GTB) şirketini faaliyete geçirip 24 yıldan beri Batı Avrupa Dilleri’nden Türkçe’ye ve bu Diller’den Diğer Diller’e ve de ÇAPRAZ Tercüme Hizmeti vermektedir.

Dil Okulu’muz da, açıldığından bu güne çocuklar, ilköğretim, lise, üniversite öğrencileri, üniversite mezunları ve diğer yetişkinlere yabancı dil öğretmektedir.

2004 yılında Avrupa Dil Kriterleri (“Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi”) açıklandıktan sonra, yani dil öğretim sistemine bir standart geldikten 1 yıl sonra, 2005 yılında GLOBUS Dil Okulu (GDO) faaliyete açılmıştır. Bu kriterlerden sonra kursu açmamızın sebebi ise, artık dil öğretimine bir standardın gelmiş olması ve dil kurslarının kafalarına göre kur sistemi oluşturamamasıydı. Ancak bazı kurslar halen ticari hesaplar yaparak kur sisteminde devam etmektedir.

Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nin dil kriterlerinin en önemli özelliği, geriye dönük olarak ölçülebilirliğidir. GLOBUS Dil Okulu (GDO) bu kriterler dizinine “Visible Learning” adındaki kendi eğitim modelini eklemiş ve öğrenmeyi görülebilir hale getirmiştir. Görülebilen öğrenmenin ölçülmesi ile bu konuya vakit ayıran herkes yabancı dil öğrenebilmektedir.

Bunun için GLOBUS Dil Okulu (GDO)‘da AB Dil Kriterleri’ne göre seviyeler belirlenir ve bu kriterlere göre dersler işlenir. AB Dil Kriterleri’ne göre seviyeler 80 saatten meydana gelir. Buna göre 6 adet seviye bulunmaktadır, ancak 4 seviye sonra öğrenci kendisi dil kullanımında özerk hale gelmektedir. Bu seviyeleri ve açıklamalarını İngilizce ve Almanca altında detaylı şekilde görebilirsiniz. Bu seviye sistemindeki amaç her bir 80 saat sonunda kursiyerlerin ulaştığı noktaları açıklamaktır.

GLOBUS Dil Okulu (GDO)‘ya başvuran kişilere öncelikle Yazılı VE Sözlü Seviye Tespit Sınavı uygulanmaktadır. Yazılı sınavda ”Reading” (Okuma anlama) ve “Writing” (Yazılı anlatım) bilgilerini ölçüyoruz. Çıkan sonuca göre eğitmenlerimizle “Speaking” (Konuşma) sınavına alıyoruz. Bu noktadan sonra kursiyerin yazılı ve sözlü sınavlarında büyük farklar yoksa, uygun olan seviyede kursa başlatıyoruz. 2 aşamalı seviye tespit sınavı uygulamamızın sebebi, kişilerin Okuma-Anlama ile Konuşma becerisinin eşit durumda olup olmadığını tespit etmektir. Çünkü genelde başvuran kişilerin dil bilgisi becerileri yüksek olup, konuşmada sıkıntı çekmektedir. Böyle durumlarda öğrenci bireysel olarak katılacağı sınıfın seviyesine yükseltilmektedir.

GLOBUS Dil Okulu (GDO)‘da derslerin işleniş şekli yine AB Dil Kriterleri’ne göredir. Çünkü bu kriterler sadece seviye belirlemiyor, aynı zamanda bir dilin nasıl öğretilmesi gerektiği hakkında da bilgi veriyor. Buradaki esas amaç, çocukluktan itibaren anadilimizi nasıl öğrendiysek, yabancı dili de o şekilde öğretmektir. Bunun için dersler 4 ana ayak üzerine kurulur. Bunlar;

 1. Dinleme-Anlama (“Listening”),
 2. Okuma-Anlama (“Reading”),
 3. Yazılı Anlatım (“Writing”),
 4. a. Monolog – Tek başına konuşma (“Konuşma 1“)
  b. Diyalog – Karşılıklı konuşma (“Konuşma 2“).

Amacımız, dilbilgisini ezber üzerine oturtmadan, Günlük Konuşma Kalıpları’nda (GKK) kursiyerlere öğretmektir. Örneğin; Geniş zaman (Simple Present Tense) konusunu işlerken, kursiyerlerin kendi günlük yaşamlarında yaptıkları aktiviteleri İngilizce olarak tek başlarına anlatmalarını istiyoruz. Ayrıca yazılı olarak kompozisyonlar halinde yazıya dökmeleri istiyoruz. Karşılıklı olarak günlük aktiviteleri hakkında sorular sorup bu sorulara cevap vermeleri istiyoruz. Konuyla ilgili video gösterimi yaparak konunun pekişmesini sağlıyoruz. Tüm bu aşamalarda kursiyerin ezberden kaçıp, dili zevkli bir şekilde öğrenmesi ve günlük hayatlarına dahil edip yaşam tarzı haline getirmelerini sağlıyoruz.

GLOBUS Dil Okulu (GDO)‘da kurs içi sınav sistemi yukarıda bahsettiğimiz 4 alandan oluşuyor. Her ay bu 4 alandan sınav yapıyoruz. Amacımız, öncelikle kursiyerin seviye tekrarını önlemesi, sonraki amacımız kursiyerin her ayın sonunda güçlü ve eksik yönlerini tespit edip müdahale edebilmemiz içindir. Bu sınav sonuçlarına göre, GDO’da Rehberlik Sistemi bulunmaktadır. Her bir kursiyere bir tane rehber öğretmen eşlik eder. Dil öğrenim aşamasında her kişinin farklı eksikleri ortaya çıkar. Rehber öğretmen bu aşamada devreye girer. Her kursiyerin eksikliğine göre, ekstra materiyel hazırlayıp bu eksikliğini gidermeye çalışırız. Mail sistemi ile her kursiyere 2 haftada bir paket mailler gider ve rehber öğretmen kursiyerlere eksik alanlarına göre çalışması gereken materyallere yönlendirir. Bu çalışmalar sayesinde kursiyerlerimiz başarıyla bir üst seviyeye geçerler. Ayrıca çalıştığımız şirketlere detaylı bir şekilde her kursiyerin Performans Gelişim Raporları ve Yoklama Raporları aylık olarak gönderilir.

Kursiyerler hedefledikleri seviyeye geldikten sonra katılım belgesi almaya hak kazanırlar. Bursa’daki tüm kursların verdiği katılım belgesidir. Bursa’da Sertifika vermeye yetkili tek kursu GLOBUS Dil Okulu (GDO)‘dur. Biz Almanya kökenli TELC – The European Language Tests (Avrupa Dil Sınavları) Lisanslı Sınav Merkezi’yiz. TELC merkezi Frankfurt’ta bulunan sertifika vermeye yetkili ALTE (Avrupa’da sertifika vermeye yetkili kurumları belgelendiren merkez) üyesi,sertifikaları tüm Avrupa ülke ve üniversitelerinde geçerli sınav geliştirme merkezidir.

GLOBUS Dil Okulu (GDO), 01 Eylül 2008’den bu yana TELC Language Tests, yani Dil Sınavları’nın Türkiye’deki ilk sınav merkezidir. Bu dil diploması 10 dilde verilmekte ve bunların arasında Türkçe de bulunmaktadır. Özellikle Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelere Aile Birleşimi yolu ile yerleşmek isteyen insanlardan konsolosluklar tarafından istenen ve kabul edilen bir sertifikadır. GLOBUS Dil Okulu (GDO) hem bu dillerde ders vermeye hem kendi yerinde sınav yapmaya hem de kazanan kişilere vize almaları için geçerli TELC Sertifikası vermeye yetkilidir. Ayrıca TELC Sertifikaları, MEB – YÖK tarafından da akredite edilmiştir. YDS sınavları ile Denklik sağlanmıştır.

Globus Dil Kursu 09 Nisan 2015 tarihinden bu yana ÖSD Sınav Merkezidir. ÖSD Dil Sertifikaları Almanya Aile Birleşimi Vizesi için Alman Konsoloslukları tarafından kabul edilmetedir. ÖSD Sertifikaları uluslar arası geçerliliğe sahiptir. ÖSD B2 Sertifikaları Avusturya Üniversitelerine başlamak için yeterli seviyedir. Globus Dil Kursu’ndan alacağınız Dil Sertifikaları ile örneğin Viyana Teknik Üniversitesi’ne hemen başlayabilirsiniz.

GLOBUS Dil Okulu (GDO)’yu diğerlerinden ayırt eden özellikleri: GLOBUS Dil Okulu (GDO), kendi öğretim modelini geliştirmiştir. Bu modelin adı “Visible Learning”dir.
“Visible Learning” (Görülebilen Öğrenme), Profesör John Hattie tarafından dünya çapında 230 milyon denek öğrenci üzerinde yapılan araştırmalar sonrası ortaya konan bir eğitim modelidir.

GLOBUS Dil Okulu (GDO), Prof. John Hattie modelinden esinlenerek, yabancı dil öğretimi ile ilgili Türkiye şartlarına uygun kendi dil öğretme modelini oluşturmuş ve bunu İngilizce ve Almanca derslerinde uygulamaktadır.
Bu model ile yabancı dil öğrenme yolunda önemli bir adım atılmıştır. Gelecek yıllarda dil öğrenen insan sayısının hızla artacağını göreceğiz.
Yabancı dil öğretmek için öğrencide bilinçsel değişimler oluşturma amacı ile kasıtlı müdahaleler yapmak gerekmektedir.

Bunun için öncelikle aşağıdaki temel unsurlar belirlenmektedir:

 1. Öğrencinin hedefinin tespit edilmesi
 2. Hedefin gerçekçi olup olmadığının analiz edilmesi
 3. Hedefe ulaşmak için etkin eğitim malzeme ve yöntemlerinin kullanılması
 4. Öğrenme sürecinde hedefle ilgili öğrencinin bireysel takip edilmesi
 5. Hedefle ilgili bireysel sonuçların öğrenci tarafından kontrol edilmesi
 6. Feedback (geri bildirim) almak için öğrencinin hedefle ilgili ikinci bir öğretmen tarafından değerlendirilmesi

“Visible Learning” modelinin görselliğini anlamak için bir video oyunun seviyelerini hiç geriye düşmeden teker teker geçmeyi hayal edin! Hatta Süper Mario’yu bile düşünebilirsiniz. Bunu yaparken, bir alt seviyede önünüze çıkan engelleri nasıl aştığınız hala aklınızda ve onları aşarken zorlanmazsınız. Her yeni bir engeli geçtiğinizde, o engel bir daha karşınıza çıktığında, nasıl davranacağınızı bilirsiniz!

Bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi de, GLOBUS Dil Okulu (GDO), kişilerin ve kurumların ihtiyaçlarına odaklı öğretim modelleri geliştirmekte ve bunları önemli kurumlarda başarı ile uygulamaktadır. Bursa’daki otomotiv şirketlerinde, otellerde kişilerin yaptıkları işe odaklı dil kursları vermekteyiz. Yabancı dilde Sunum Teknikleri, yabancılara firmanızı ve ürünlerinizi tanıtma vb. spesifik konularda Dil Desteği veriyoruz. Örneğin; TOFAŞ A.Ş. şirketine yabancı dilde Sunum Teknikleri Eğitimi (ESP) veriyoruz. BAIA gibi 5 yıldızlı otellerin bütün personeline yaptıkları işe göre eğitim veriyoruz.

Şirketlerde kurumsal olarak verdiğimiz Genel İngilizce eğitimlerinde, konuşma alanlarına daha çok alan yaratıp kişilerin konuşma becerilerini yükseltmeye ve öğrendikleri dil ile bireysel bağ kurmalarını sağlıyoruz. Örneğin; konuşma aktivitelerinde şirketinize yabancı konuklar geldiğinde, nasıl iletişim kurulur, telefondayabancılar ile nasıl verimli bir konuşmaya başlanır, konuşma nasıl geliştirilir ve konuşma nasıl sonlandırılır gibi aktivitelerle dersleri günlük yaşantı ile örtüştürüyoruz. Bunlar, “Visible Learning” modelinin parçalarıdır.

GLOBUS Dil Okulu (GDO)‘da pedagojik formasyonu (öğretmenlik yapma yetkinliği olan stajı kalkmış konusunda deneyimli) olan 7 yerli öğretmen, çalışma ve oturma izni olan 2 yabancı öğretmen görev almaktadır. Bunun dışında 3 idari personeli mevcuttur.

GLOBUS Dil Okulu (GDO)‘nun açıldığı günden itibaren MEB onaylı ruhsatı bulunmaktadır ve yılda en az 1 kez MEB müfettişleri tarafından teftiş edilmektedir. 2010 yılında MEB tarafından Onur Belgesi ile ödüllendirilmiştir.

Artık ingilizce kursu yada almanca kursu aramanıza gerek kalmadı. Doğru yerdesiniz.

Arama Kelimeleri: globus dil kursu, globusdil, globus dil kursu hakkında,

ÖSD Yetkili Sınav Merkezi,Uludağ Üniversitesi Almanca Dil Sınav Merkezi,MEB Onaylı


ÖSD Sınav Tarihleri

SINAV MERKEZİSINAV TÜRÜTARİHİ

En Yakın Kurs Başlangıç Tarihleri

KURS MERKEZİKURS TÜRÜTARİHİ
BursaÖSD A1 Aile Birleşimi Kursu18.03.2019
BursaAlmanca A1 (Hafta içi)25.02.2019
BursaAlmanca B1 (Hafta içi)11.02.2018

Öğrenci Görüşleri

Globus doğru adres

Globus Dil Okulu'na ve tüm hocalarımıza teşekkür ederim. Globus doğru adres, buraya gelmenizi tavsiye ederim.

Emel Kanlı

Kaybettiğim zamanı geri kazandım

Aile Birleşimi Sınavı'na girecek olan arkadaşlar için Globus doğru adres diyorum. Daha önce başka bir eğitim kurumunda sınav için başvurdum, gerekli olan eğitim bilgisini alamadım. 3 ay zaman kaybım oldu. İyi ki Globus'a gelmişim çok memnun kaldım. Her anlamda eğitim çok iyi, hocalarımız güler yüzlü, onların güler yüzlü olmaları bizleri de çok güzel motive etti.

Nurten Akkoyun

Ben geçtiysem, herkes geçer

Çok tedirgindim bu sınavı nasıl geçerim diye ama Globus'da Zülfikar Bey'le tanıştık ve bize o kadar güven verdi ki bende de özgüven oluştu. Bu sınavı geçti isem bence herkes geçer, çünkü Globus'ta bu sınavı geçmemek mümkün değil tek yapmak gereken dersleri tekrar etmek. Globus'ta öğretmenler ve personeldeki arkadaşlar çok ilgili bizleri motive ediyorlar. İyi ki Globus'u tercih etmişim, çok memnun kaldım, Bence Türkiye'nin en iyisi.

Nesrin İnal

Dostlar da edindik

Globus olarak bana kattığınız tecrübe için Globus ailesine teşekkür ederim. Burada sadece Almanca değil dostluk da kazandık.
Her şey için teşekkürler..

Duygu Zengin

Globus’a teşekkürler

Globus'u herkese tavsiye ederim, ayrıca hocalarımın vermiş olduğu emeklerinden dolayı hocalarımıza sonsuz teşekkür ederim.

Oğuzhan Kılıç

Herkese tavsiye ediyorum

İşim gereği bir kursa gitmem gerekiyordu, yoldan geçerken Globus Dil Kursunu gördüm. Hemen görüşmek için içeri girdim. Görüşme esnasında bana çok yardımcı oldular. Hemen kayıt oldum. Dersler çok verimliydi. İyi ki Globus Dil Kursuna gelmişim, çok faydalı oldu. İngilizce öğrenmek istiyorum diyorsanız, ki demelisiniz, en doğru adresi Globus Dil Kursu. Zülfikar bey’e çok teşekkür ediyorum.

Cansu Kaya

Sertifikamı aldığım için mutluyum

Üniversite öğrencisi olmama ve ingilizce eğitimimin olmasına rağmen bu sınav beni çok korkutmuştu. Ama Globus Dil Okulu'na başladığım günden sonra korkularımın yersiz olduğunu gördüm. Öğretmenlerim ve arkadaşlarım ve ilgili kişilerle Globus Dil Okulu'nda sıcak bir ortam oluşmuştu ve bu da benim öğrenimimi arttırdı. Almancayı burada öğrendiğim ve sertifikamı buradan aldığım için çok mutluyum.

Züleyha Öktem

Yaş 47 ama Almanca’yı öğreniyorum

Globus Almanca'yı bana iyi öğretiyor. 47 yaşında olmama rağmen Almanca'yı iyi öğreniyorum. Öğretmenlere bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederim.

Devrim Bayraktar

İyi ki Globus var

İlk geldiğim günden beri kurumun bana karşı olan davranışları çok iyi idi. Buraya geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Globus ailesine teşekkür ediyorum..

Emre Aslan

İngilizce’yi sevdiren okul

Bilindik öğretim şeklinin dışında gerçekleşen derslerde umduğumdan çok şey öğrendim. İngilizcemi geliştirdim ve ön yargımı yendim. İngilizceyi sevdiren öğretmenlere sahip bir kurum.

Ayşe Gamze Çalışkan

Öğrenmenin yaşı yok

53 yaşında bir bayanım Globus'ta almış olduğum eğitimde Aile Birleşimi sınavını kazandım. Globus ailesine çok teşekkür ederim..

Gülseher Çavuş

Dersler gayet eğlenceli

Çok memnun kaldım. Kursa devam edeceğim.. Herkese çok teşekkür ederim.

Oğuzhan Kahraman

Samimi ve saygılı ortam

Ben kursunuzun genel yapısını ve öğretim sisteminizi iyi buluyorum.Yetersiz bulduğum bir yönü yok. Ben buraya bir tavsiye üzerine geldim zaten, gerek öğretmen öğrenci ilişkileri olsun gerekse samimi ve saygılı bir ortam var.

Cansu Topçu

Korktuğum gibi değilmiş

Kursa ilk başladığımda çok korkmuştum. Bu işi başaramayacağımı düşünmüştüm ama hocalarımın sayesinde böyle olmadığını gördüm ve çok memnun kaldım. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum çünkü onların ilgisi ve güveniyle bu işi başardım ve korktuğum gibi olmadığını gördüm..

Selda Kılıç Akbulut

Globus’a teşekkürler

Kursa başlamadan önce çok araştırma yaptım. Globus'u tercih ettim. Başarılı eğitmenleriyle ve hocalarımızın desteğiyle sınavı kazandım. Çok mutluyum Globus'a teşekkürler.

Vildan Kaya

İyi ki burayı tercih etmişim

Globus DİL Okulu'nda öğrenirken bunun yanında eğlenmeyide öğrendik çok sevecen öğretmenlerimiz oldu. İngilizceye olan sevgim fazlasıyla arttı. Çok memnunum iyi ki burayı tercih etmişim teşekkürler Globus:)

Cansu Asa

Globus sayesinde…

İlkokul mezunu biriyim, bu yüzden bazı korkularım vardı. Globus sayesinde sınavı kazandım. Herkese çok teşekkür ederim.

Ayten Coşar

İyi ki buraya gelmişim

Öğretmenlerimizin bizlere gösterdiği ilgi hepimizle teker teker ilgilenmeleri en önemlisi bize verdikleri özgüven herşeyden önemliydi. Herşey için teşekkürler.

Pelda Çelik

Gözümüm korktuğu gibi değilmiş

Almanca öğrenebilmek gözümü korkutuyordu, fakat Globus'a geldiğimde bunu başarabileceğime inandım. Tüm hocalarıma emekleri için çok teşekkür ederim :)

Derya Keleş

Hedefe ulaşmak için Globus

En üst kadrosundan hocalarımıza ve çalışanlarına kurs boyunca bize bize vermiş oldukları emek ve sadece bir dil eğitimi değil, ailelerimize kavuştuk, bize yabancı bir ülkede yaşamımızı idame edecek öz güveni sağladıkları için teşekkür ediyorum. Bizim gibi yurt dışında ailesine bir an önce kavuşmak isteyen arkadaşlara tereddüt etmeden Globus Dil Okulu'na müracaat etmelerini tavsiye ederim. Hedefe ulaşmanın en kısa yolu Globus Dil Okulu'ndan geçiyor. .

Füsun Pakna

Globus Dil Kursu’na teşekkürler..

Buraya kursa başladım ve şimdi ise sertifikamı aldım. Verilen eğitim bana çok yardımcı oldu. Hocalarıma çok teşekkür ederim. Onlar bana çok yardımcı oldu. Sınavı kazanmak ve Almancayı öğrenmek için çok çalışmanız gerekiyor. Bu sertifikayı aldım ve artık en büyük engel ortadan kalktı, mutlaka tavsiye ederim Globus'un farkını kendiniz görün ..

Orhan Mustafaoğlu

Önemli olan doğru kursu bulabilmek

Selam arkadaşlar bu sınavı ben gözümde çok büyütmüştüm. Ama korkulduğu kadar değilmiş. Önemli olan doğru kursu bulabilmek. Burada gerçekten çok büyük ölçüde ilgileniyorlar ve gerçekten kazandırmak için uğraşıyorlar. İlk defa sınava girdim ve kazandım. Bu gerçekten bu kurs sayesinde oldu. Herkese bu kursu öneriyorum ve GLOBUS a çok teşekkür ediyorum.

Elif Uçan

Emeği geçenlere teşekkürler

Merhaba arkadaşlar, ben 24 yaşındayım. Globus'u seçmemin en önemli sebeplerin başında sınavın aynı ders gördüğümüz yerlerde ve aynı arkadaşlarımla yapabilmemdi. Globus'un başarı yüzdesinin de iyi olduğunu biliyordum. Globus ve yöneticileri çok çaba harcadılar. Biz kazanalım diye kendi zamanlarından alıp bizlere verdiler. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Cevriye Yalçın

Konuları iyi anlıyorum

Eğitim ve öğretimden çok memnunum. Soru ve cevap şeklinde gidildiği için konuyu daha iyi anlıyorum.

Gizem Seymen

A1 sertifikamı aldım

Almanca ismimi bile söyleyemezken Globus'da 3 ay içerisinde kendimi tanıtmayı, alışveriş yapmayı, randevu almayı kısacası temel seviyede etkili konuşmayı öğrenmiş haldeyim, ayrıca A1 Almanca Aile Birleşimi sınavına içim rahat ve kendime güvenli şekilde girdim ve kazandım.  Teşekkürler Globus :)

Nuriye Şenlikoğlu

Globus’un önceliği eğitim

Ben de herkes gibi Almanca öğrenmeye başladığımda korkmuştum ki öyle de oldu ismini vermediğim bir kursta öğrenim gördüm ve iyi bir sonuç alamadım. Cesaretim de kırılmıştı. Daha sonra Globus Dil Okulu'nu keşfettim. Öğretmenlerin sıcak ve içten olmaları Globus'un önceliğinin para değil de öğretim olması beni çok iyi bir sonuca ulaştırdı.

Zeynep Çiftçi

Oyunlar harikaydı

Globus'ta yabancı dili oyunlar oynayarak öğrendim. Teşekkür ederim.

Eren Pamukel

İstanbul Ofis +90 212 260 06 09

Bursa Ofis +90 224 271 31 91

Mobil +90 532 302 05 77