Almanya Çalışma Vizesi Kurumumuzda…

ALMANYA ÇALIŞMA İZNİ

Almanya’ya nitelikli işgücü göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa tasarısı Federal Meclis’te güncellendi ve böylelikle nitelikli işgücü için şartlar iyileştirildi.

Bugüne kadar işverenlerin, yurtdışından bir işe başvuran kişiyi istihdam edebilmek için, resmi makamlara bu işin bir Alman ya da AB vatandaşı tarafından yapılamayacağını nedenleriyle açıklaması gerekiyordu.
Yeni yasal düzenleme ile Alman ve Avrupa Birliği vatandaşlarının öncelikli olarak istihdam edilmesi şartı kaldırıldı.
Ayrıca yeni yasaya göre, Almanca (mesleğe göre B1 veya B2 seviyesinde) bilen ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişilere, altı ay süreyle iş arama vizesi veriliyor.
Çalışma vizesi alanlar bu süre içerisinde kendi geçimlerini sağlamakla yükümlüdürler.
Alman Devleti bu düzenleme ile yıllık 25.000 kalifiye elemanın ülkeye geleceğini düşünmektedir.